Ααποθήκευση

Αμέσως μετά το πάτημα, το λάδι φυλάσσεται σε ειδικά σχεδιασμένα δοχεία από χάλυβα στα οποία πραγματοποιούνται δύο φυσικές διεργασίες.

• Αποχύρωση:

Οι πυθμένες των δοχείων είναι καμπύλες έτσι ώστε τα σωματίδια που βρίσκονται ακόμα στο λάδι να μπορούν να κατακαθίσουν.

• Η ωρίμανση:

Μέσω της διαδικασίας απόχυσης, το λάδι φτάνει στη βέλτιστη κατάσταση ωριμάνσεως πριν από την εμφιάλωση. Τα δοχεία από χάλυβα προστατεύουν το ελαιόλαδο από απώλεια ποιότητας λόγω φωτός και αέρα. Χρώμα και άρωμα αλλαγές είναι αδύνατη.

Αποθήκευση συσκευασία

Η αποθήκευση του ελαιόλαδου μας γίνεται σε δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα με ελεγχόμενες θερμοκρασίες προκείμενου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αλλοιώσεις της ποιότητας του (αλλαγή χρώματος, γεύσης, αρώματος) επιβάρυνση οξύτητας, με την επίδραση "Φώτος και αέρος".

  • © Μιχάλης Μανουσάκης, 2024