Καλλιέργεια

Η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων μας στηρίζεται σε παραδοσιακές οικολογικές μεθόδους. Οι ιδεώδεις κλιματολογικές και έδαφολογικές συνθήκες, η πρώιμη συγκομιδή συμβάλουν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου η οποία πιστοποιείται με εργαστηριακούς ελέγχους.

Η φρουτώδης γέυση, το άρωμα, το χρώμα και η ρευστότητα του είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων της περιοχής μας.

Ιδιάιτερα χαρακτηριστικά της Μεσσαράς

Επιπλέον παράγοντες που επιδρούν θετικά στην ποιότητα του είναι:
- Οι μεγαλοί περίοδοι ηλιοφάνειας (320 ημέρες το χρόνο) και
   ξηρό κλήμα της περιοχής μας στην νότια Κρήτη
- Οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι(50°C) σε συνδυασμό με
   ειδικό κλάδεμα των ελαιόδεντρων βοηθούν στον καλύτερο δυνατό
   έλεγχο κατά των επιβλαβών εντόμων με φυσικά μέσα.